تبلیغات
دانلود پاورپوینت - نمونه سوالات درس 5 تا 3 زبان فارسی 1
Ads3
[-Text3-]

/endAds3

نمونه سوالات درس 5 تا 3 زبان فارسی 1

دسته بندی:
PostImageBlock

[cb:blog_recent_post_text]

/endPostImageBlock

نمونه سوالات درس 5 تا 3 زبان فارسی 1


اطلاعات بیشتر در این وبلاگ

farsi3class.mihanblog.com
1- ویرایش یا ویراستاری را تعریف كنید . 1


2- چرا هر نوشته‌ای باید ویراستاری شود ؟ 5/0


3- ویراستار به چه كسی می گویند ؟5/0


4- انواع ویرایش را نام ببرید . 75/0


5- ((بررسی ظاهری و نظم و ترتیب بخشیدن به اثر ))مربوط به كدام یك از انواع ویرایش است . نام ببرید . 

5/0


6- (( بررسی جنبه‌ی علمی یا تخصصی یك اثر )) مربوط به كدام یك از انواع ویرایش است ؟ نام ببرید . 5/0


7- (( بررسی جنبه‌های دستوری و نگارش و املایی )) مربوط به كدام یك از انواع و.یرایش است نام ببرید . 

5/0


8- بند ( پاراگراف ) چیست ؟ 5/0


9- برای هر یك از موارد زیر چه نشانه‌ی نگارشی استفاده می شود ؟ 1


1- بعد از منادا                 2- برای جدا كردن عبارت و جمله‌ی معترضه          3- قبل از نقل قول   4-  برای 

جدا كردن روز ، ماه و سال


10- برای هر یك از موارد زیر چه نشانه‌ی نگارشی استفاده می شود ؟ 5/1


1- در پایان جمله‌های خبری                            2- برای نشان دادن افتادگی كلمه یا كلماتی از یك نسخه‌ی 

خطی


3- برای بر شمردن اجزای یك چیز 4- بین لغت و معنای آن           5- برای توضیح یك كلمه در پاورقی 6- برای 

دستورهای اجرایی در نمایش‌نامه


11- جمله‌ی زیر را می توان با كمك علایم نگارشی دو گونه خواند هر دو گونه‌ی آن را بنویسید . 1


(( بخشایش لازم نیست اعدامش كنید ))


12-در هر یك از عبات‌های زیر نشانه‌های نگارشی مناسب به كار برید .


1الف : عوامل مهم تربیت عبارتند از خانواده ، مدرسه ، معلم و        1             


ب : گاندی در حالی به وطن بازگشت 1917 كه شهرت خاص و عام یافته بود . 75/0
درس بعدی


1- اجزای جمله‌های زیر را مشخص كنید 3


الف : هوا روشن شد .                      ب : دوستان ما خواهند آمد


ج : مشركان بتها را می پرستیدند .                     د : فردوسی بیشتر داستان های شاهنامه را از 

روایت‌های پهلوی گرفته است .


2- گروه اسمی كه پس از حرف اضافه بیاید چه نامیده می شود ؟ 5/0


3- در جمله‌ی ( حسن به پدرش می نازد  ) گزاره از چه اجزایی تشكیل شده است بنویسید .5/0


4- به جمله‌ی (( مشركان بتها را می‌پرستیدند )) یك گروه قیدی بیفزایید . 5/0


5- (( مسند را در جمله‌ی (( ایران سرزمین دلیران است )) مشخص كنید . 5/0


6- كلمه یا گروهی از كلمات كه به فعل اسنادی نیاز دارند چه نامیده می شوند ؟ 5/0


7- نشانه‌ی مفعول چیست ؟ 5/0


8- كلمات زیررا با املای مناسب‌تر آن ها با خط تحریری بنویسید . 1


سؤال                مسائل                      نئون                         لؤلؤ


9- مفعول را در جمله‌ی زیر مشخص كنید .5/0


(( رستم پس از شكار، رخش را رها كرد ))


10- در نموداری اجزای جمله‌ی زیر را مشخص كنید . 1


(( زندگی چیست ؟ ))


11- (( را )) نشانه‌ی كدام جزء جمله است ؟ 5/0درس بعدی1-برای تبدیل جمله‌های گفتاری به جمله‌های نوشتاری چه مواردی را باید توجه كرد ؟ 1


2-در نوشتن باید به اصل .... و ..... توجه كنیم . 5/0


3-برای تقویت مهارت نویسندگی چه راه هایی وجود دارد ؟ ( 4 مورد ) 1


4-برای خیال انگیز كردن نوشته ، مؤثرترین شیوه كدام است ؟ 5/0


5-هر گاه بخواهیم چیزی را توصیف كنیم باید به چه خصوصیات آن توجه كنیم ؟ 1


6-یك صحنه یا منظره را چگونه توصیف كنیم ؟ 5/0


7-برای توصیف حالات روحی افراد به كدام ویژگی باید توجه شود ؟ 5/0


8-برای توصیف وضع ظاهری افراد كدام ویژگیهای فرد را باید در نظر بگیریم ؟ 5/0


9-انواع نامه‌ها را بر حسب نوع نگارش و گیرنده‌ی آن نام ببرید . 75/0


10-كدام یك از گروههای زیر از نظر املاء درست است ؟ چرا ؟ 1


الف : رای ، سائل ، جزء                   ب : رای ، سائل ، جزء


11-عبارت زیر را از زبان گفتاری به زبان نوشتاری بنویسید (( فردا صب زود ، خاركش به جای این كه به صحرا 

بره ، رف به قصر حاكم ، به قصر كه رسید متوجه شد اشرفیا نیس )) . 1


12-چرا در تركیب (( منشاء حیات )) گذاشتن نشانه‌ی (-) كسره درست است ؟ 5/0


13-متن زیر را اصلاح كنید (( خانم سعیدی لیسانسیه‌ی زبان و ادبیات فارسی است . وی درباره‌ی دیوان 

پروین اعتصامی شاعره‌ی مشهور ایران مطالبی را بیان كرد )) 5/0


14-شرح حال پنجره‌ی كلاس را از زبان خودش بنویسید . (4 سطر ) 1

اطلاعات بیشتر در این وبلاگ

farsi3class.mihanblog.com
برچسب ها :