منوی اصلی
پاورپوینت 20
مرجع مقاله های آماده و نمونه سوالات امتحانی
 • Mobin Farahani چهارشنبه 12 آذر 1393 09:10 ب.ظ نظرات ()

  پاورپوینت دستگاه تنفسی انسان  آخرین ویرایش: چهارشنبه 12 آذر 1393 09:11 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • Mobin Farahani چهارشنبه 12 آذر 1393 09:07 ب.ظ نظرات شما دوستان ()
  آخرین ویرایش: چهارشنبه 12 آذر 1393 09:10 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • Mobin Farahani چهارشنبه 12 آذر 1393 09:02 ب.ظ نظرات ()
  آخرین ویرایش: چهارشنبه 12 آذر 1393 09:06 ب.ظ
  ارسال دیدگاه

 • نمونه سوالات درس 5 تا 3 زبان فارسی 1


  اطلاعات بیشتر در این وبلاگ

  farsi3class.mihanblog.com
  1- ویرایش یا ویراستاری را تعریف كنید . 1


  2- چرا هر نوشته‌ای باید ویراستاری شود ؟ 5/0


  3- ویراستار به چه كسی می گویند ؟5/0


  4- انواع ویرایش را نام ببرید . 75/0


  5- ((بررسی ظاهری و نظم و ترتیب بخشیدن به اثر ))مربوط به كدام یك از انواع ویرایش است . نام ببرید . 

  5/0


  6- (( بررسی جنبه‌ی علمی یا تخصصی یك اثر )) مربوط به كدام یك از انواع ویرایش است ؟ نام ببرید . 5/0


  7- (( بررسی جنبه‌های دستوری و نگارش و املایی )) مربوط به كدام یك از انواع و.یرایش است نام ببرید . 

  5/0


  8- بند ( پاراگراف ) چیست ؟ 5/0


  9- برای هر یك از موارد زیر چه نشانه‌ی نگارشی استفاده می شود ؟ 1


  1- بعد از منادا                 2- برای جدا كردن عبارت و جمله‌ی معترضه          3- قبل از نقل قول   4-  برای 

  جدا كردن روز ، ماه و سال


  10- برای هر یك از موارد زیر چه نشانه‌ی نگارشی استفاده می شود ؟ 5/1


  1- در پایان جمله‌های خبری                            2- برای نشان دادن افتادگی كلمه یا كلماتی از یك نسخه‌ی 

  خطی


  3- برای بر شمردن اجزای یك چیز 4- بین لغت و معنای آن           5- برای توضیح یك كلمه در پاورقی 6- برای 

  دستورهای اجرایی در نمایش‌نامه


  11- جمله‌ی زیر را می توان با كمك علایم نگارشی دو گونه خواند هر دو گونه‌ی آن را بنویسید . 1


  (( بخشایش لازم نیست اعدامش كنید ))


  12-در هر یك از عبات‌های زیر نشانه‌های نگارشی مناسب به كار برید .


  1الف : عوامل مهم تربیت عبارتند از خانواده ، مدرسه ، معلم و        1             


  ب : گاندی در حالی به وطن بازگشت 1917 كه شهرت خاص و عام یافته بود . 75/0
  درس بعدی


  1- اجزای جمله‌های زیر را مشخص كنید 3


  الف : هوا روشن شد .                      ب : دوستان ما خواهند آمد


  ج : مشركان بتها را می پرستیدند .                     د : فردوسی بیشتر داستان های شاهنامه را از 

  روایت‌های پهلوی گرفته است .


  2- گروه اسمی كه پس از حرف اضافه بیاید چه نامیده می شود ؟ 5/0


  3- در جمله‌ی ( حسن به پدرش می نازد  ) گزاره از چه اجزایی تشكیل شده است بنویسید .5/0


  4- به جمله‌ی (( مشركان بتها را می‌پرستیدند )) یك گروه قیدی بیفزایید . 5/0


  5- (( مسند را در جمله‌ی (( ایران سرزمین دلیران است )) مشخص كنید . 5/0


  6- كلمه یا گروهی از كلمات كه به فعل اسنادی نیاز دارند چه نامیده می شوند ؟ 5/0


  7- نشانه‌ی مفعول چیست ؟ 5/0


  8- كلمات زیررا با املای مناسب‌تر آن ها با خط تحریری بنویسید . 1


  سؤال                مسائل                      نئون                         لؤلؤ


  9- مفعول را در جمله‌ی زیر مشخص كنید .5/0


  (( رستم پس از شكار، رخش را رها كرد ))


  10- در نموداری اجزای جمله‌ی زیر را مشخص كنید . 1


  (( زندگی چیست ؟ ))


  11- (( را )) نشانه‌ی كدام جزء جمله است ؟ 5/0  درس بعدی  1-برای تبدیل جمله‌های گفتاری به جمله‌های نوشتاری چه مواردی را باید توجه كرد ؟ 1


  2-در نوشتن باید به اصل .... و ..... توجه كنیم . 5/0


  3-برای تقویت مهارت نویسندگی چه راه هایی وجود دارد ؟ ( 4 مورد ) 1


  4-برای خیال انگیز كردن نوشته ، مؤثرترین شیوه كدام است ؟ 5/0


  5-هر گاه بخواهیم چیزی را توصیف كنیم باید به چه خصوصیات آن توجه كنیم ؟ 1


  6-یك صحنه یا منظره را چگونه توصیف كنیم ؟ 5/0


  7-برای توصیف حالات روحی افراد به كدام ویژگی باید توجه شود ؟ 5/0


  8-برای توصیف وضع ظاهری افراد كدام ویژگیهای فرد را باید در نظر بگیریم ؟ 5/0


  9-انواع نامه‌ها را بر حسب نوع نگارش و گیرنده‌ی آن نام ببرید . 75/0


  10-كدام یك از گروههای زیر از نظر املاء درست است ؟ چرا ؟ 1


  الف : رای ، سائل ، جزء                   ب : رای ، سائل ، جزء


  11-عبارت زیر را از زبان گفتاری به زبان نوشتاری بنویسید (( فردا صب زود ، خاركش به جای این كه به صحرا 

  بره ، رف به قصر حاكم ، به قصر كه رسید متوجه شد اشرفیا نیس )) . 1


  12-چرا در تركیب (( منشاء حیات )) گذاشتن نشانه‌ی (-) كسره درست است ؟ 5/0


  13-متن زیر را اصلاح كنید (( خانم سعیدی لیسانسیه‌ی زبان و ادبیات فارسی است . وی درباره‌ی دیوان 

  پروین اعتصامی شاعره‌ی مشهور ایران مطالبی را بیان كرد )) 5/0


  14-شرح حال پنجره‌ی كلاس را از زبان خودش بنویسید . (4 سطر ) 1

  اطلاعات بیشتر در این وبلاگ

  farsi3class.mihanblog.com  آخرین ویرایش: جمعه 7 آذر 1393 04:21 ب.ظ
  ارسال دیدگاه

 • سوالات درس ششم تا هشتم زبان فارسی 


  ا-شخص ، زمان و نوع افعال زیر را مشخص كنید: خورده باشیم – گفته اید- می شناختم – خواهند پذیرفت –

  بخوانی – دارد می شنود- پخته باشی                                                           ( 57/4) از افعال انتخاب 

  شود .


  2- بن ماضی ومضارع این افعال را مشخص كنید: نقل می كنند- گردآورد- نوشته شده است- می شود


  بخواهیم – نمی دهد – نباشد- بازمی گویند.        انتخابی                                                      (4)


  3- ساخت اول شخص مفرد را درهشت زمان ازمصدر " نهادن" بنویسید. ( ماضی ساده ، استمراری


  بعید،التزامی ،نقلی مضارع اخباری ، التزامی،آینده)                                                    (2)


  4-ساخت دوم شخص مفرد را در هشت زمان از مصدر " ساختن " بنویسید.                         (2)


  5- ساخت سوم شخص مفرد را در هشت زمان از مصدر" دیدن " بنویسید                           (2)


  6 - ساخت اول شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" خواندن " بنویسید                        (2)


  7- ساخت دوم شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" شناختن " بنویسید                        (2)


  8- ساخت سوم شخص جمع را در هشت زمان از مصدر" دویدن " بنویسید                         (2)


  9- از فعل های "گزارده است"  ، "می انباشتی "، " نمی آفرینند"  ، "می آییم "   و " نگریسته باشد  "   بن 

  ماضی  مضارع و مصدر و صفت مفعولی بسازید.(5) انتخابی


  10- فعل ها‌ی زیر را با حفظ شخص به زمان‌های گذشته‌ی ساده ، نقلی و بعید برگردانید و مشخص كنید كه 

  در كدام فعل‌ها پس از تغییر ، شناسه به     بدل شده است .  5نمره ( انتخابی است )


  می‌شنود ، خواهید نوشت ، برویم ، خواهد دید ، می‌آوری


  11- یك روز بهاری را در یك بند توصیف كنید .  (1)


  12- برای نشان دادن دو ساختی بودن زبان دو مثال بنویسید . (1)


  13- املای صحیح كلمات زیر را با خط تحریری بنویسید .  (5/2) ( انتخابی است )


  تهییه‌ی لباس ، تعین قیمت ، تحقیق و برسی ، عماق دریا ، تلاتم دریا ، نامه‌ی مذبور ، راجب درس ، تشكر و 

  سپاس گذاری ، وحله‌ی اول ، مللوك گذشته


  سؤالات زبان فارسی ( 1 ) درس هفتم


  1- (( تقریر )) به چه معناست ؟ املای تقریری چیست ؟ 1


  2- چهار مورد از فواید درس املا را بنویسید . 1


  3- مهارت های املای تقریری را بنویسید . 1


  4- مهارت‌های ( گوش كردن ، بیان كردن ، نوشتن ، خواندن ) را به چه وسیله‌ای می‌توانیم به دست آوریم 

  .5/0


  5- كدام یك از واژه های زیر نادرست است ؟ الف : گزارشات      ب : معلومات           ج: پیشنهادات           

  د: احساسات 1


  6- كدام یك از دو جمله‌ی زیر درست است چرا ؟ 1


  الف : نوع بیماری پس از تحقیقات و آزمایش های متعدد شناخته شد .


  ب : نوع بیماری پس از تحقیقات و آزمایشات متعدد شناخته شد .
  سؤالات زبان فارسی ( 1 ) درس ششم  1- یكی از شگفتی‌های زبان انسان این است كه هر چند نظام یگانه‌ای است ، شكل های بسیار متنوعی به 

  خود می گیرد . با ذكر مثال توضیح دهید . 5/0


  2- تفاوت زبان‌های انسانی با زبان پدیده‌های دیگر چیست ؟ 5/0


  3- ویژگیهای ذاتی زبان انسان را نام ببرید . (3 مورد ) 75/0


  4- منظور از دوساختی بودن  زبان انسان چیست ؟ با ذكر مثال . 1


  5- ساخت‌های معنی دار كه از تركیب صداهای بی معنی هستند چه نامیده می‌شوند ؟ 5/0


  6- نشانه و جمله را با ذكر مثال توضیح دهید . 1


  7- مهمترین ویژگی زبان انسانی چیست ؟ 5/0


  8- جمله‌های نا  محدود را به كمك كدام ویژگی زبان می سازیم ؟ 5/0


  9- منظور از ویژگی ( زایایی )زبان انسان چیست ؟ 1


  10- منظور از ویژگی ( نابجایی ) زبان انسان چیست ؟ 1


  11- شكل‌های مختلف یك زبان را نام ببرید . (3 مورد ) 75/0


  12- تفاوت معنایی كلمه‌ی زبان را در نمونه‌های زیر بیان كنید . 1


  خوراك زبان   ، زبان رنگها ، زبان فارسی ، زبان پرندگان


  13- لهجه چیست ؟ با ذكر مثال توضیح دهید . 1


  14- گویش چیست  ؟ با ذكر مثال توضیح دهید . 1


  15- گویش‌های هر زبان معمولا به چهار دسته تقسیم می‌شوند نام ببرید . 1


  16- چه عواملی موجب تغییر و تحول زبان انسانی می‌شود . 1


  17- فرق لهجه و گویش چیست ؟ 1


  18- هر یك از گویش‌های زیر مربوط به كدام گروه گویشی است ؟ 1


  1- گویشی كه به ناحیه‌ای تعلق دارد .                              2- گویشی كه متعلق به طبقه یا قشر 

  اجتماعی خاصی است


  19- سخن گفتن درباره‌ی (( آدم برفی  ))مربوط به كدام ویژگی زبان انسانی است ؟ 5/0


  20- با كدام ویژگی زبان می توانیم درباره‌ی چیزهایی كه اكنون وجود ندارند سخن بگوییم . 5/0


  21- دو ساختی بودن زبان چه فایده‌ای دارد ؟ 1


  22- برای هر یك از ویژگی‌های زایایی و نا به جایی زبان دو مثال بنویسید . 1


  powerpoint20.mihanblog.com
  آخرین ویرایش: جمعه 7 آذر 1393 04:28 ب.ظ
  ارسال دیدگاه

 • سوالات درس دوم زبان فارسی


  1-- هر جمله چند قسمت دارد ؟ با ذكر مثال بیان كنید . 1

  2- در جمله‌ی زیر نهاد و گزاره را مشخص كنید . 5/0

  (( زنبور عسل شیره‌ی بهترین گلها را می‌مكد . ))

  3- نهاد كلمه یا گروهی از كلمات است كه .... می دهیم . 75/0

  4- صاحب خبر همان ..... است .75/0

  5- چرا ( شناسه ) نهاد پیوسته ‌ی جمله است ؟ با ذكر مثال توضیح دهید . 75/0

  6- شناسه‌ی فعل معمولا در .... با نهاد مطابقت دارد . 5/0

  7-هر گاه نهاد ، كلمه‌ی ( من ) باشد شناسه‌ی فعل ( .... ) است . 25/0

  8- هر گاه ، كلمه‌ی (ما ) باشد شناسه‌ی فعل (.... ) است . 25/0

  9- هر گاه نهاد ، كلمه‌ی ( شما ) باشد شناسه‌ی فعل ( .... ) است .25/0

  10- نشانه‌ی فعل چیست ؟ 5/0

  11- با ذكر دو دلیل نهادجمله‌ی زیر را تشخیص دهید .  75/0 دانش آموز وارد كلاس شد .

  12-راه تشخیص نهاد چیست ؟ 5/0

  13-هسته‌ی گزاره ... است . 75/0

  14-نهاد اگر محذوف باشد با علامت (..... ) نشان می دهیم . 75/0

  15-در جمله‌ی زیر نهاد و گزاره را تعیین كنید . (( علمای بزرگ دایم در لشگرگاه رفت و آمد داشتند . )) 5/0

  16-برای گزاره‌ی زیر نهاد مناسب بنویسید . ((..... بر ضد ضحاك ستمگر قیام كرد . )) 5/0

  17-برای نهاد زیر گزاره‌ی مناسب بنویسید . (( گلستان سعدی ..... )) 5/0

  18-زبان چگونه پدیده‌ای است ؟ ( یك سطر توضیح دهید . ) 1

  19-واژه‌های زیر  را به طور مناسب در جمله‌ی نمونه جانشین سازی كنید و تغییرات لازم را انجام دهید . 5/1

                                                                                 جمله

                                                                                          نهاد                                  گزاره

                                                                                 

                                                                                       عقابها                                  بر ستیغ كوه آشیانه می سازند

  الف : پرنده

   

                                                                                                         جمله

                                                                                          نهاد                                  گزاره

                                                                                 

                                                                                       پیرمرد                                                 كودكان را به خانه رساند

  الف : كودك را                                            ب : شما

  20-نمودار جمله‌ی (( انسان آگاه وظیفه‌اش را به خوبی انجام می دهد )) را رسم كنید . 5/0

  21-چرا جمله‌ی زیر نادرست است ؟ توضیح دهید و صحیح آن را بنویسید 1                                                                                  (( پروین اعتصامی شاعره‌ی متعهد و برجسته‌ی ایران است ))

  آخرین ویرایش: پنجشنبه 6 آذر 1393 11:11 ب.ظ
  ارسال دیدگاه

 • نمونه سوالات درس نهم زبان فارسی اول دبیرستان


  به ادامه مطلب بروید


  http://www.uplooder.net/img/image/47/6487b484a202ec0405958f2f85f09381/عبفل.png

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • Mobin Farahani پنجشنبه 6 آذر 1393 10:58 ب.ظ نظرات ()

  سوالات درس دهم ادبیات فارسی اول دبیرستان 


  یلبلبی  برای دیدن بیشتر مطالب از آرشیو مطالب استفاده کنید
  آخرین ویرایش: جمعه 7 آذر 1393 04:37 ب.ظ
  ارسال دیدگاه

 • پاورپوینت زبان اول دبیرستان ( لکچر )


  drg
  آخرین ویرایش: پنجشنبه 6 آذر 1393 10:57 ب.ظ
  ارسال دیدگاه

 • پاور زبان اول دبیرستان


  ... به ادامه مطلب بروید ...
  آخرین ویرایش: دوشنبه 3 آذر 1393 11:27 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 8 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic